LSTN

ÁRENDÁRSKY2 adj.

1+2 I a Árendárske pole Ďurďošík KE ♦ Árendárske lúky lúka Slanské Nové Mesto KE
3 Zo subst. árendár "kto má niečo prenajaté, árendátor, nájomník" (HSSJ1, s. 95) + -sk-y. Objekty sa prenajímali.
Va