LSTN

ÁRENDÁŠSKY4 adj.

1+2 I b Na Árendášskom pole Ďurďošík KE ♦ a Árendášske pole Hronovce LV b Árendášske blatniská pole Hronovce LV, Árendášske zeme chotár, pole Želiezovce LV
3 Zo subst. árendáš (< pôv. lat./maď. árenda "nájom, prenájom" + -áš) "pozemok, kt. sa prenajíma, prenajatý pozemok" al. "kto za poplatok používa majetok inej osoby, nájomník, árendátor" (HSSJ1, s. 95; SSN1, s. 71) + -sk-y.
Va