LSTN

ÁRENDÁŠKA3 f.

1+2 I a Árendáška pole Divín LC, Árendáška pole Píla LC, Árendáška pole Lekárovce SO
3 Zo subst. árendáš (< pôv. lat./maď. árenda "nájom, prenájom" + -áš) "pozemok, kt. sa prenajíma, prenajatý pozemok" al. "kto za poplatok používa majetok inej osoby, nájomník, árendátor" (HSSJ1, s. 95; SSN1, s. 71) + -k-a. V Lekárovciach SO v nár. podobe Orendaška.
Va