LSTN

ÁREŠTANTSKÝ adj.

1+2 Ia Áreštantská záhrada pole Drážovce KA
3 Z pôv. lat./nem. subst. áreštant "väzeň" (HSSJ1, s. 95) + -sk-ý. Pole pravdep. patrilo niekomu, kto bol väznený, príp. na ňom pracovali väzni.
Va