LSTN

ARGALÁŠ m.

1+2 I a Argaláše pole Ivanovce TN
3 Z OM (prezývky) Argaláš (< pôv. maď. subst. argaláš "bodavý hmyz všeobecne, napr. včela, osa, sršeň", expres. "nezbedník, lapaj", pejor. "príslušník agrárnej strany" al. "cestovné výdavky za úradnú cestu koňmo al. záprahom"; SSN1, s. 71; HSSJ1, s. 95).
Va