LSTN

ARGALÁŠSKY3 adj.

1+2 I a Argalášske miesto Abrahám GA ♦ Argalášsky vŕšok pole Závod MA; Argalášske role pole Palárikovo NZ
3 Z OM Argaláš al. pôv. maď. subst. argaláš "bodavý hmyz všeobecne, napr. včela, osa, sršeň", expr. "nezbedník, lapaj," pejor. "príslušník agrárnej strany" al. "cestovné výdavky za úradnú cestu koňmo al. záprahom" (SSN1, s. 71; HSSJ1, s. 95) + -sk-y. V Závode MA polia patrili príslušnej politickej strane.
Va