LSTN

ARGENTÍNA3 f.

1+2 I a Argentína les Šumiac BR, Argentína pasienok Spišská Belá KK, Argentína lúka, pole Lužianky NR
3 Z choronyma (názvu štátu v Južnej Amerike) Argentína. Objekty pravdep. patrili vysťahovalcom do tejto krajiny al. ich kúpili po návrate, príp. ich kúpili príbuzní za peniaze, kt. v Argentíne zarobili a poslali im. Mohli tak nazvať aj odľahlé, vzdialené objekty.
Va