LSTN

ARISTKA2 m.

1+2 I a Aristky pole Štrba PP; Kopanice Aristky pole Štrba PP
3 Z OM Arist + -k-a. Môže ísť o variantné názvy jedného poľa al. polí.
Va