LSTN

ARKAPERT2 m.

1+2 I a Arkapert les Chmeľovec PO, Arkapert les Podhorany PO
3 Neznámy pôvod. Podľa Z. Babika (2020, s. 236) rovnako ako aj názov poľa Arpáškert v Sirníku TV vznikol z maď. adj. árpás "jačmenný" + maď. subst. kert "záhrada", ale v tomto prípade došlo ku skomoleniu.
Va