LSTN

ARKUŠ2 m.

1+2 I a Arkuš pole Branč NR, Arkuš pole Ivanka pri Nitre NR (Lúky-Gergeľová)
3 Neznámy pôvod. Azda z OM Arkuš. Pravdep. ide o jedno pole, kt. sa nachádza v katastrálnych územiach oboch obcí. V obci Branč NR je aj rovnomenné archeologické nálezisko, hradisko.
Va