LSTN

ARMA7 m.

1 I a Arma; Horná Arma b Od Army, Pri Armea Diely od Army2, Lúky od Army
2 a pole, sad b pole2 ♦ a pole3, lúka
3 Z MN osady, majera ArmaHorná Arma, Dolná Arma (LE). Pole Pri Arme má variantný názov Armianske parcely.
Va