LSTN

ARMIANSKY8 adj. [-AN-; -Y, -Ý]

1 I a Armianske2Armianska hora, Armiansky vrch, Armianska vinica; Armianske parcely/vinice II b Od armianskeho
2 a pole2, výš. kóta b chotár ♦ a vinica3, pole2, vrch, výš. kóta
3 Z MN osady, majera ArmaHorná Arma, Dolná Arma (LE) + -sk-ý/-sk-y. Vo Vozokanoch LV je št. názov Armiansky vrch. V obidvoch obciach sa adj. armiansky v názvoch používa v podobe armanský. Armianska hora, Armianska vinica sú variantné názvy vinice v Čake L. Armianske vinice, Malašské vinice sú variantné názvy poľa v Plavých Vozokanoch LV.
Va