LSTN

ARMO m.

1+2 III a Armovo pole Slovenská Ľupča BB
3 Z OM Armo.
Va