LSTN

ÁRNISKA f.

1+2 I a Árniska lúka Tajov BB
3 Mohlo vzniknúť z OM Árnis + -k-a. TN Árniska sa okrem lúky pomenúva aj ohradená záhrada, v kt. sa nachádza studňa s názvom Pod Árniskou.
Va