LSTN

ARŇO m.

1+2 I b Za Arňom miesto Heľpa BR
3 Z OM Arňo (dom. podoba K Arnold).
Va