LSTN

ARNUTOVSKÝ3 adj.

1+2 Ia Arnutovské pole pole Iliašovce SN; Arnutovské lúky lúka Jamník SN II b Od arnutovského pole Smižany SN
3 Z MN Arnutovce SN + -sk-ý. Objekty mohli v minulosti patriť do katastra tejto obce.
Va