LSTN

ÁROŠI m.

1+2 I a Ároši pole Veľká Paka DS
3 Z OM Ároši, maď. Arossi (< toponymum Áros + -i; KáR, s. 50).
Va