LSTN

ARPÁDKA f.

1+2 I a Arpádky pole Štrba PP
3 Z OM Arpád (< K Arpád podľa mena maď. kráľovského rodu z maď. Árpád zo subst. árpa „jačmeň“; MP, s. 53) + -k-a.
Va