LSTN

ARPÁDOVKA f.

1+2 I a Arpádovka pole Trstené LM
3 Z K bývalého majiteľa Arpád (< K Arpád podľa mena maď. kráľovského rodu z maď. Árpád zo subst. árpa „jačmeň“; MP, s. 53) + -ov-k-a. Občania Trsteného LM údajne odkúpili väčšiu plochu poľa od Arpáda Bána al. Arpáda Kysela.
Va