LSTN

ARPÁŠKERT m.

1+2 I a Arpáškert pole Sirník TV
3 Z maď. adj. árpás "jačmenný" al. OM Arpáš + maď. subst. kert "záhrada". Pole sa pomenovalo pravdep. podľa pestovanej plodiny.
Va