LSTN

ARŠAK2 m.

1+2 IIIa Aršakov vrch vrch Terchová ZA b Pod Aršakovým vrchom lúka Terchová ZA
3 Z OM Aršak.
Va