LSTN

ARTABINA m.

1+2 I a Artabina pasienok, pole Šindliar PO
3 Nejasný pôvod. Azda zo subst. ortovina (< maď. verb. irt "plieniť, ničiť") "pôda získaná klčovaním, ortoveň, ortovisko" (HSSJ3, s. 355; SSN2, s. 640).
Va