LSTN

ARTAK5 m.

1+2 I a Artaky lúka, pole Markušovce SN, Artaky pole Markušovce SN; Nižné Artaky pole Malý Slavkov KK, Stredné Artaky pole Malý Slavkov KK, Vyšné Artaky pole Malý Slavkov KK
3 Zo spiš. nár. subst. artak "stará pozemková miera zodpovedajúca asi 70 árom, levočské jutro; pole s takouto rozlohou" (SSN1, s. 72). • V spiš. oblasti.
Va