LSTN

ARTAJAMA2 f.

1+2 I a Malá Artajama jaskyňa Brekov HE, Veľká Artajama jaskyňa, priepasť Brekov HE
3 Z art + subst. jama. Prvá časť TN art je nejasná, mohla sa utvoriť z nem. ban. subst. Ort "koncová časť banského diela" (DWB) al. "štvrtina dielu určeného na dobývanie, dolovanie rudy" (HSSJ3, s. 353), príp. z verb. ortovať "klčovať niečo" (HSSJ3, s. 355), al. z OM (P) napr. objaviteľa jaskyne Art, Arta al. Artaj.
Va