LSTN

ARTELSKÝ m.

1+2 Ib Pri Artelskej studni lúka Stupava MA
3 Z pôv. nem. subst. artel "výrobné družstvo, jedna z foriem hospodárenia v Sovietskom zväze" (SSJ1, s. 47). Novší názov. Studňa mohla patriť artelu, variantný názov Artézska studňa vznikol pravdep. zlým zápisom ako dôsledok analógie so združeným pomenovaním artézska studňa (HM, s. 334).
Va