LSTN

ASÓDSKY m.

1+2 I a Asódske pole Okoč DS
3 Z MN (majer, osada, samota, miestna časť) Asód + -sk-y.
Va