LSTN

ASÓDSKY m.

1+2 I a Asódske pole Okoč DS
3 Z MN (majer, osada, samota, miestna časť) Asód (< azda Osol- ako poľ. Osolin al. maď. asszu, al. k slovan. ovьsъ; STJ1, s. 325, 435) + -sk-y.
Va