LSTN

ASTRAGA f.

1+2 I a Astraga pole Polina RA
3 Neznámy pôvod. Mohlo by ísť o pomaďarčenú podobu subst. ostroha "kovový hrot na podpätku jazdeckých čižiem používaného na poháňanie koňa; výrastok, výčnelok podobný ostrohe", napr. podľa tvaru poľa. Môže ísť o prevzatie pôv. psl. názvu z maď. ešte pred zmenou g > h v 12. st. (porov. Babik, 2020, s. 236).
Va