LSTN

ÁŠOTSKÝ adj.

1+2 I a Ášotské pole Hrubý Šúr SC
3 Z MN (majer, osada, samota, miestna časť) Asód + -sk-ý. Št. názov je v podobe Ašotské s asimiláciou d > t. Pole mohlo byť pomenované vzhľadom na majer, osadu, samotu, miestnu časť Asód v katastri obce Okoč DS al. aj vzhľadom na Asódsky kanál, kt. sa nachádza v katastri mesta Kolárovo. Možno uvažovať aj o pôvode z maď. subst. áso "rýľ" v tvare A sg. Ásot al. v tvare príčastia ásott "zrýľovaný", resp. "pokopaný". Nemožno vylúčiť pôvod z OM Ášot + -sk-ý al. z OM Ašotský (< MN Asód + -sk-ý) ako pole patriace tejto rodine.
Va