LSTN

ARUMANKA f.

1+2 I a Arumanky les Jaklovce GL
3 Z OM Aruman + -k-a. Ako druh objektu je uvedená hora, a preto TN mohol pomenúvať aj vrch, kopec.
Va