LSTN

ÁRVAI m. // ARVAJ m.

1+2 IIa Árvaiho lúka lúka Revúca RA IIIa Arvajovie dolinka les Turčianske Jaseno MT (Horné Jaseno)
3 Z P Árvai, Arvaj (< maď. podoba Árva krajového názvu "Orava" + -i). Kolekt. poses. adj. so suf. -e (Arvaje doľinka) v Turčianskom Jasene MT. Majiteľ lúky v Revúcej RA mal P Kukla, ale zmenil si ho na maď. Árvai, variantné nár. názvy lúky sú Árvaiška, Jankovia jama/jema) (KRŠ, s. 129).
Va