LSTN

ASPERN m.

1+2 I a Aspern vrch Švedlár GL
3 Pravdep. podľa rakúskeho MN Aspern an der Donau (< sthnem. aspa "topoľ osikový" al. "osika" + -ern; SchE, s. 117, 196 – 197). Motiváciou vzniku názvu mohla byť bitka pri Asperne (kedysi samostatná obec, dnes súčasť Viedne) v r. 1809.
Va