LSTN

AŠTVÁŇ m.

1+2 I a Aštváň pole Hurbanovo KN
3 Neznámy pôvod. Mohlo by súvisieť s maď. subst. ásvány "nerast, minerál" (MÉK1, s. 60), "priekopa" (porov. ŠV, s. 457) al. s MN Asvány (LR).
Va