LSTN

AŠVÁŇ m. [-Ň, -N]

1+2 I a Ašváň pole, výš. kóta Dolné Saliby GA
3 Z maď. subst. ásvány "nerast, minerál" (MÉK1, s. 60), "priekopa" (porov. ŠV, s. 457) al. z MN Asvány (LR). Št. názov poľa a výš. kóty je Ašváň, staršia podoba názvu poľa bola Ašvan.
Va