LSTN

ATÓMKA f.

1+2 Ia Pole od atómky pole Jaslovské Bohunice TT
3 Z hovor. subst. atómka "atómová elektráreň", pri kt. sa pole nachádza.
Va