LSTN

AUGUSTÍNKA2 f.

1+2 I a Augustínka pole Lakšárska Nová Ves SE b Na Augustínke les, pole Lakšárska Nová Ves SE
3 Z OM Augustín (< K Augustín) + -k-a. Predložkový TN Na Augustínke (Na Augustínce) môže byť variantný názov poľa Augustínka.
Va