LSTN

AUGUSTÍNA m.

1+2 I a Augustína baňa Žakarovce GL
3 Zo ženského K Augustína.
Va