LSTN

AVAŠ3 m.

1+2 I a Avaš lúka, pole Žarnov KE, Avaš les, vrch, výš. kóta Hraň TV b Za Avašom pole Hraň TV
3 Z maď. adj. avas "stuchnutý, potuchnutý". Variantný názov vrchu v Hrani TV je Stuchlá.
Va