LSTN

AUGUSTOVSKÝ adj.

1+2 Ia Augustovská štôlňa štôlňa Partizánska Ľupča LM
3 Z OM August + -ov-sk-ý.
Va