LSTN

AUROVSKÝ2 adj.

1+2 I a Aurovské vinica Bratislava-Rača BA ♦ Aurovské Barany pole Bratislava-Vajnory BA
3 Pravdep. z OM Auro al. Aura + -ov-sk-ý.
Va