LSTN

AUTONOMIČNÝ adj.

1+2 I a Autonomičná pole Prievidza PD
3 Pravdep. skrátením z adj. autonomizačný "týkajúci sa autonomizácie, udelenia samosprávy".
Va