LSTN

AUTOSTRÁDA f.

1+2 I b Za Autostrádou chotár Choča ZM
3 Zo subst. autostráda al. MN Autostráda. Pravdep. táto časť chotára obce Choča ZM je pomenovaná vzhľadom na polohu k častiam susednej obce Malé a Veľké Chrašťany (dnes sú súčasťou Beladíc ZM) s neúradným názvom Autostráda.
Va