LSTN

AUTOBUS m.

1+2 Ia Bežan pri autobuse pole Partizánska Ľupča LM
3 Zo subst. autobus. Polia sa nachádzajú pri autobusovej zastávke. Variantný názov je Bežan pri letisku.
Va