LSTN

ASALOV m.

1+2 I a Asalovy pole Košice-Poľov KO
3 Z maď. subst. aszaló "sušiareň". Koncový maď. suf. sa adaptoval do slov. ako -ov.
Va