LSTN

AU2 m.

1+2 I a Au pole Huncovce KK b Na Au lúka Švedlár GL
3 Z nem. subst. Au(e) "lúka, niva" al. "rieka" (NSS, s. 55). Vo Švedlári GL podľa náhonu, kt. sa privádzala voda ku mlynu.
Va