LSTN

AROKAĽA f.

1+2 I a Arokaľa miesto Trstené pri Hornáde KE
3 Z pôv. maď. TN Árok alja "Pod potokom" (Bartko, 1976, s. 168).
Va