LSTN

ABHÁŇ m. // ABHANG m.

1+2 I a Abháň pole Veľké Uherce PE ♦ Abhang pole Veľké Uherce PE
3 Z nem. apel. Abhang vo význame "svah, stráň, úbočie". Abháň, Abhang sú pravdep. variantné názvy toho istého poľa.
Va