LSTN

ABRAM m.

1+2 III a Abramové pasienok Vyšný Komárnik SK
3 Z OM Abram (< K Abrahám).
Va