LSTN

ABRE m. // ABREJ m. // ABRI m.

1+2 I a Abre lúka Zemplínske Kopčany MI, Abrej pole Slavkovce MI, Abri lúka, pole Slavkovce MI
3 Neznámy pôvod, možno z OM Abre, Abrej, Abri. TN Abrej v Slavkovciach MI z OM vlastníka poľa pravdep. Abrej, čo môže byť nár. podoba P Abra.
Va