LSTN

ABRAHÁM6 m. // ABRHÁM2 m.

1 I a Abrahám2, Abrhám b U Abrhámovcov III a Abrahámov, AbrahámováAbrahámov jarok/vrch
2 a vrch3, les2, pole, výš. kóta b lúka, pasienok ♦ a pole, vrch
3 Z OM Abrahám. TN Abrhám, U Abrhámovcov v Píle ZC z OM Abrahám redukciou. TN s rodinným menom nár. U Abrhámov.
Va