LSTN

ABRAHÁMSKY6 adj. // ABRHÁMSKY adj.

1 I a AbrahámskeAbrahámsky chotár; Abrhámske diely, Dielce od abrahámskeho, Dielce za abrahámskym, Diely od abrahámskeho b Na abrahámske role
2 a pole ♦ a pole5 b pole
3 Z MN Abrahám (< K Abrahám) + -sk-y. Podoba Abrhám z MN Abrahám redukciou. TN pomenúvajú polia v okolí obce Abrahám GA. Polia pravdep. patria al. patrili do katastra tejto obce.
Va